Borchs sti


Stadthauptmand Jens Sophus Borch (1805-1879), direktør for Diskontokassen 1856-1879.

Intro

Borchs Sti fik sit navn i forbindelse med gadenavnereformen i 1937, og er opkaldt efter købmanden Jens Sophus Borch.

Jens Sophus Borch (1805- 1879 ) blev født 14. april 1805 som søn af godsforvalter Erhard Borch på Boller ved Horsens. Faderen var uddannet jurist og gift med en købmandsdatter fra Horsens, men han døde 1810 kun 32 år gammel.

J.S. Borch blev byens første større skibsreder. Han havde flere skibe på søen, som fragtede de indkøbte landboprodukter væk fra Kolding og tog andre varer med hjem, som kunne sælges i købmandshandlen. Borch lod også en af sine skonnerter gå fragtfart mellem Hamburg og Sydamerika.

Som byens største købmand var Borch selvskreven til mange offentlige hverv. 1845-1851 var han medlem af borgerrepræsentationen. Sammen med C.F. Müller sørgede han for at byen fik en ordentlig havn og han var i mange år havnekasserer. Fra 1845 blev han anfører for borgervæbningen med titel af stadshauptmand. Han havde en finger med i spillet ved stiftelsen af byens første pengeinstutter Sparekassen for Kolding By og Omegn og Kolding Låne- og Diskontokasse i 1856. Navnlig diskontokassen brugte han megen tid på.

Jens Sophus Borch døde 19. juni 1879. P. Eliassen anførte 1915, at han var den eneste, der hidtil havde tjent en million kroner i Kolding. Jens Sophus Borch og måske hans familie er mindet ved navnet på den fornemme gamle bindværksejendom på Akseltorv ”Borchs Hus” og navnet på en parkeringsplads ”Borchs Gård”.