Borchs Gård


Borchs Gård i 1916.


Borchs Gård, ca. 1970.


Facaden på Borchs Gård.


Udsmykningen over døren.

Intro

Borchs Gård, Akseltorv 2, er bygget i 1595 og er et af de fineste bevarede eksempler i Danmark på et borgerhus fra renæssancen, et bindingsværkshus i svært egetømmer bl.a. dekoreret med englehoveder.

På døroverliggeren over indgangen til Borchs Gård står årstallet 1595 og forbogstaverne H R og M R, der står for apoteker Reiminch og hans hustru Margrethe Reiminchs. Parret var indvandret fra Westphalen i Tyskland i begyndelsen af 1580erne, og byggede Borchs Gård.
Der var apotek og vinkælder i gården frem til 1674, derefter kun vinkælder og brænderi til 1796. I 1911 overtog et ejendomsselskab bygningerne, der udover hovedhuset ud mod Akseltorv omfattede et virvar af stalde og lagerbygninger, der lå på den nuværende parkeringsplads. De sidste af disse forsvandt o. 1970. Hovedhuset blev gennemgribende restaureret i 1959 og facaden renoveret i 1990. Huset har i nyere tid bl.a. rummet et landinspektørfima og kommunale kontorer. Som det fremgår af gengivelsen af Borchs gård i Fyhns Koldingbog fra 1848 havde det nuværende gavlhus en lidt mindre pendant østfor, der blev nedrevet til fordel for den ejendom, hvor Discoteque Tordenskiold holdt til. Som det kan ses er rosetten i det øverste trekantfelt ikke oprindelig, men tilføjet i forbindelse med arkitekt L. A. Winstrups reparation af huset i 1880erne. Husets vindfløj stammer fra Koldings ældste rådhus fra 1582. Over døren i porten er endnu en egetræstavle. På den ene side ses en åben hånd med et åbent øje og bogstaverne I.S. Nedenunder står V.C.P. Tavlen er fra 1607. Den åbne hånd kan sammenholdes med en trætavle i Sct. Nicolai Kirke med samme tegning og indskrift "Videndum cvi fidendum" opsat af Jens Sørensen, sognepræst i Kolding 1591- 1612. Den latinske indskrift betyder "Man skal se sig for, før man stoler på nogen." Vindfløjen på Borchs Hus, dateret 1582, er fra det ældste Kolding Rådhus.


Et fornemt fredet borgerhus fra renæssancen opført i bindingsværk af apoteker Herman Reiminck.
Facaden med den udkragede gavl er rigt dekoreret. Udskæringerne i det grønne træværk er udformet som akantusløvværk, rosetter og liljer. Fyldholtene mellem etageudspringenes bjælkehoveder er rigt varierede engelhoveder med udbredte vinger.
Huset hører til blandt landets fornemme borgerhuse fra den tid. Huser i dag Kolding Kommunes Designsekretariat.