Bopladser under havet


Lige siden stenalderen har der boet mennesker på Hjarnø. ©Horsens Museum


Arkæologer har blandt andet fundet et 6000 år gammelt hundekranium i fjorden. Hundekraniet blev kåret som Årets Fund 2009 af Kulturarvsstyrelsen. ©Horsens Museum

Intro

I Horsens Fjord er dyndlaget på havbunden ved at erodere bort. Det har medført, at der er begyndt at skylle meget velbevarede oldsager op på stranden — blandt andet jagtvåben og fiskeredskaber af træ, der går helt tilbage til jægerstenalderen.

Hjarnø i stenalderen
Lige siden stenalderen har der boet mennesker på Hjarnø. Selve øen har dog ændret sig noget gennem tiden. Hele kyststrækningen mellem færgelejet og Vesterhoved er gradvist blevet opslugt af havet, så store dele af det, der i stenalderen var strand, nu henligger som havbund. Desuden har der formentlig været en del mere skov på Hjarnø, end der er i dag.

Stenalder fund fra havets dyb
Hundekranium
Arkæologer har fundet et 6000 år gammelt hundekranium i fjorden. Hundekraniet blev faktisk kåret som Årets Fund 2009 af Kulturarvsstyrelsen. Allerede i jægerstenalderen havde man tamhunde, der formentlig blev brugt som jagthunde.

Padelåre af træ
En 6000 år gammel padelåre af træ blev også fundet. Den velbevarede padleåre vidner om sejlads på fjorden i stenalderens kano-lignende stammebåde. Stammebådene var lavet af udhulede træstammer. Fra stammebådene kunne man røgte fiskeruser, jage søfugle med bue og pil samt fiske med krog og snøre, harpun og lyster.

Oldsagerne bevares bedst i det iltfattige dyndlag
Stenalderfundene fortæller meget om livet i de kystnære bopladser. Set fra et arkæologisk synspunkt er det imidlertid ikke ønskværdigt, at oldsagerne skylles op på stranden. Ganske vist har det resulteret i en række interessante oldtidsfund fra stenalderens såkaldte Ertebøllekultur, men egentlig skulle oldsagerne helst blive liggende i det iltfattige dyndlag på havbunden, fordi de i så fald ville være bedst beskyttet. Arkæologer fra Horsens Museum og Moesgård Museum har foretaget undersøgelser i fjorden senest i 2014, og flere steder har man udlagt sandsække på havbunden i et forsøg på at mindske erosionen. Metoden har vist sig effektiv, så forhåbentlig har man sikret bevaringen af de undersøiske stenalderbopladser for fremtiden.