Kirkebjerg Spodsbjerg Brændegård Sø Møllegabet Sarup Troldebjerg Lykkebjerg Ommelshoved Hjulby Højensvej Dankirke Marbæk Plantage Bytoften Stenalderhuset ved Strandegård i Roholte sogn Rensdyrjægerne ved Sølvbjerghøj Galgebakken ved Ugledige Bopladser fra jægerstenalderen og en pelsjægers historie Stenalderhuse ved Vilholt Agernæs-bopladsen Ildbukke fra jernalderen Busene Have Andirons from the Iron Age Settlement of Agernæs The divine axe from Sarup Jernalderlandsby ved Ølholm Jernalderen ved Funder Damgård Hoby - bopladsen] Købmandsbutik Toftesøgård - Landsby fra ældre jernalder Landsby, gravplads og offermose Langhus fra bronzealderen Bebyggelse fra bronzealderen Fra stenalder til middelalder i Dronningborg Grave og mystiske spor under den nye atletikhal Sjældne huse fra ældre bondestenalder Dortheas Høj - Kvindegrav fra enkeltgravskulturen Åmosen Holmegaard Mose Maglemose ved Mullerup Kongemosen Nivå Fjord Bromme Dankirke, Ribe Østerbølle Skørbæk Hede (Ejdrup) Myrtue Borremosen Mejlgård Fortidsminder i Stenderupskovene Posthaven Carl Svenstrupsvej