Bonnesensgade


Det offentlige Slagtehus ved Østerbro i Aalborg. Luftfoto. Til venstre Karolinelund, helt t.h. Bonnesensgade ved Østre Anlæg. Ca. 1940-1960.

Intro

Gaden blev navngivet den 23.05.1927 efter Niels Langbein Bonnesen (1867-1932). Han købte i 1909 Vangs Teglværk og den tilhørende lergrav af sin fætter C. T. Vang (1843-1912) efter i mange år at have forvaltet stedet.

Bonnesen flyttede imidlertid produktionen til Visborg Teglværk og i 1919 solgte han arealet til Aalborg Kommune, der havde planer for boligbyggeri i området. Østre Anlæg dækker i dag store dele af området, hvor det gamle teglværk lå, og søen i anlægget er den gamle lergrav, der tilhørte værket. Også de omkringliggende gader Teglvænget, Vangs Allé og Teglværks Allé er opkaldt efter teglværket og dets ejere.

Aalborg byrådsforhandlinger 284/1918-19 C-3-1927 Aalborgs Historie bd. 4, s. 370 PCK bd. 3 s. 17