Bomhuset i Den Fynske Landsby


Bomhuset fra Langeskov, nu i Den Fynske Landsby.


Bomhus fra Langeskov under nedtagning. Huset står nu i Den Fynske Landsby.


Bomhuset fra Langeskov. Foran ses familien med skomager Lars Rasmussen yderst til højre. huset står nu i Den Fynske Landsby.


Bomhuset fra Langeskov, nu i Den Fynske Landsby.


Bomhus fra Langeskov, set fra landevejen. Huset står nu i Den Fynske Landsby.

Intro

Den Fynske Landsbys bomhus (hus nr. 24) lå oprindelig på landevejen mellem Nyborg og Odense, og var et af de steder, hvor rejsende skulle betale for at køre på den nye chaussévej, der åbnede i 1820.

Folketællinger
1834
Niels Andersen Møller, 37 år, Gift, Skomager
Johanne Margrethe Christensdatter, 36 år, Gift, Hans kone
Jørgen Andersen Møller, 8 år, Ugift, Deres barn
Frants Frederik Møller , 5 år, Ugift, Deres barn
Fritz Ludvig Møller, 4 år, Ugift, Deres barn
Birgitte Christine Møller, 2 år, Ugift, Deres barn
Hans Rasmussen, 25 år, Ugift, Skomagersvend

1840
Niels Andersen Møller, 39 år, gift, bommand og skomager
Johanne Margrethe Christensdatter, 43 år, gift, hans kone
Jørgen Andersen Møller, 14 år, ugift, deres barn
Frands Frederikkus Franciskus Møller, 12 år, Ugift, Deres barn
Frits Ludvig Møller, 10 år, Ugift, Deres barn
Birgitte Kirstine Møller, 8 år, Ugift, Deres barn
Andrea Nielsine Møller, 6 år, Ugift, Deres barn
Frederik Carl Christian Møller, 4 år, Ugift, Deres barn
Richard Møller, 1 år, Ugift, Deres barn
Hans Henrik Dahl, 36 år, Ugift, Skomagersvend

1845
Lars Chr. Jensen Kattrup, 62 år, Gift, Bomforpagter og p?. født i Kattrup, Skanderborg
Chalotte Hedevig Veis, 40 år, Gift, Hans kone, født i Alslev, Ribe
Johannes Veis Jensen, 8 år, ugift, Deres søn, født i Kolding
Jens Jacob Jensen, 4 år, Deres søn, født i Varde
Mette Dorthe Poulsdatter, 22 år, Ugift, Tjenestepige, født i Rønninge,

1860
Rasmus Petersen, 45 år, Gift, væver, huusfader, født i Ellinge
Kirsten Hansdatter, 34 år, Gift, hans kone, født i Flødstrup
Peder Rasmussen, 8 år, Ugift, deres børn, født i Rynkeby
Anders Rasmussen, 5 år, Ugift, deres børn, født i Birkende
Karen Marie Rasmussen, 3 år, Ugift, deres børn, født i Birkende
Lars Rasmussen, 1 år, Ugift, deres børn, født i Birkende
Lars Larsen, 36 år, Gift, hjulmand, huusfader, født i Kullerup
Margrethe Nielsdatter, 41 år, Gift, hans kone, født i Lyndelse
Maren Larsen, 8 år, Ugift, deres børn, født i Rynkeby
Kirsten Larsen, 8 år, Ugift, deres børn, født i Rynkeby

1880
Rasmus Pedersen, 64 år, Gift, husfader, væver, født i Ellinge sogn, Svendborg
Kirsten Pedersen født Hansdatter, 52 år, Gift, hans kone, født i Flødstrup sogn, Svendborg
Lars Rasmussen, 20 år, Ugift, deres børn, født i Birkende
Johanne Marie Rasmussen, 13 år, Ugift, deres børn, født i Birkende

1890
Kirsten Larsen, 63 år, Enke, Husmoder, Huseierske, født i Birkende
Lars Rasmussen, 30 år, Ugift, Barn, Skomager, født i Skallerød

1901
Lars Rasmussen, født d. 15/9 1859, Gift, Husfader,Skomager, født i Birkende Sogn
Katrine Hansen, født d. 4/12 1864, Gift, Husmoder, født i Ullerslev Sogn, Svendborg
Johannes Rasmussen, født d. 28/4 1899, Ugift, Barn, født i Birkende
Alfred Knudsen, født d. 11/9 1884, Ugift, Tyende, Skomagerlærling, født i Odense


Bomhuset blev som noget yderst usædvanligt bygget af stampet ler i 1821. Hvorfor er uklart. Der kendes enkelte stampede lerhuse fra 1800-tallet, men om de var billigere at bygge, om man mente, de var bedre, eller om der blot var tale om forsøg, ved vi ikke. Huset blev værdisat til 130 rdl i 1833, hvilket ikke var ret meget. Da det blev bygget, var der tale om et nogenlunde kvadratisk hus, som var fire fag bredt og 11 alen (ca. 7 meter) dybt. Huset rummede forstue, stue, sovekammer og køkken. Der var ”'''engelske Vinduer og simple Døre'''”, som det beskrives i brandtaksationen fra 1833. I 1849 blev det takseret igen på grund af ombygning. Nu var nord- og vestsidens ler erstattet af bindingsværk med brændte sten i tavlene. Ud fra østvæggen var der blevet bygget 1 fag ’halvtag’ fyrrebindingsværk, som blev brugt til svinehus og brændsel. Hovedhusets stue havde bræddegulv. De øvrige - forstue, stue og sovekammer - havde murstensgulv. Køkkenet havde både bræddegulv og bræddeloft. Øvrige lofter var pudsede med ler. Siden blev de sidste lervægge i huset erstattet af bindingsværk. I 1890 og igen i 1920’erne blev der mindre tørve- og vaskehuse tilføjet. Huset fra 1920 var oprindelig grundmuret og med tagpaptag. Ved hjemtagningen blev det ændret til bindingsværk. Derfor fremstår bygningen nu som et trelænget bindingsværkshus. Træværket er ikke prangende. I hovedsagen tyndt nåletræ. Huset har altid haft stråtag. Bomhuset stod oprindelig i Langeskov. Se huset i [https://historiskatlas.dk/Bomhuset_fra_Langeskov__(7458) dets oprindelige opgivelser] her.

Bomhuset lå oprindelig ved to-mile stenen i Langeskov øst for Odense. Som bomhus var det betalingssted på den nye chaussé-vej fra Nyborg til Middelfart, som åbnede i 1820. Chausséerne var nye og bedre hovedlandeveje, som blev bygget i henhold til en forordning fra 1761. På grund af krig og krise foregik bygningen over en periode på mere end 100 år.

Protester fra brugerne førte til, at betalingen blev afskaffet i 1850, og bommen fjernet. I Den Fynske Landsby repræsenterer Bomhuset – i lighed med skolen - de samfundsmæssige moderniseringer som begyndte i slutningen af 1700-tallet.

Både milesten og bom mangler ved Bomhuset. Milestenen befinder sig på hovedgården Brahesborg ved Assens.