Bolundsvej


Bolundsvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt. Foto: Vejle Stadsarkiv


Bolundsvej, vinteren 2009: Fotograf: Ib Meinhardt. Foto: Vejle Stadsarkiv


På billedet ses ikke Christian Bolund, men smedemester Jens Peter Thomsen (1872-1975) på sit arbejde på Grejsdal Hammerværk.

Intro

Bolundsvej i Hover er opkaldt efter smeden Christian Bolund, der arbejdede på Grejsdal Hammerværk

Christian Bolund arbejde i en årrække som smed på Grejsdal Hammerværk

Grejsdal Hammerværk blev oprettet den 1. april 1867 af brødrene Fritz og Carl Brincker, sønner af Frederik Brincker som drev kobberværket på Haraldskær. Tidligere havde kammerråd Monrad drevet sømsmedie på stedet. Syv arbejdere blev ansat til at producere leer og spader. Der blev arbejdet fra 5 morgen til 7 aften. I 1872 kom endnu en bror med i firmaet. Tre år senere byggedes den nederste fabrik. Udover jernproduktion drev virksomheden også et savværk. Savværket lå 1907-17 ved øverste Grejs Mølle, hvorefter det flyttede til Holms Mølle. Virksomheden eksporterede til Sverige, Island, England og Holland.

Læs mere om Grejsdal Hammerværk