Boltinggård


Luftfotografi. Hovedgården Boltinggård. Foto: Mogens Bo Henriksen, OBM.

Intro

Boltinggård var oprindelig en landsbyhovedgård, oprettet i 1500-tallet ved nedlæggelse af hovedparten af gårdene i landsbyen Boltinge. De resterende tre gårde flyttedes ved oprettelsen til landsbyens nuværende placering. Vi kender Boltinggård-navnet fra 1579.