Boltinge


Bruntonet postkort. Boltinge Mølle.

Intro

Boltinge er nævnt første gang 1309 i formen Boatinge, men kilden kan dog også henvise til en anden by. Navnet er en afledning af navneordet bolt, hvis grundbetydning er ’rundagtig forhøjning’. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.