Bolsted fra Melby


Gennemstukken bjælke på Bolstedet fra Melby, nu i Den Fynske landsby.


Bolsted fra Melby, nu i Den Fynske Landsby.


Bolsted fra melby, nu i Den Fynske Landsby.


Bolstedet fra Melby, før det blev flyttet til Den Fynske Landsby.

Intro

I landsbyen Melby lå engang et lille firlænget bolsted. Indtil 1947 var bolstedet beboet af to brødre - Christian og Niels Sørensen - der havde boet på gården siden de blev født der i hhv. 1872 og 1874. I dag kan man besøge bolstedet i Den Fynske Landsby

I 1800 havde det lille tolængede hus i Melby et jordtilliggende på knap ¼ tønde hartkorn. Ved et ejerskifte i 1804, da husmand Hans Jensen og hans kone Karen Conradsdatter overtog husmandsstedet, blev jordtilliggendet forøget til lidt under en tønde hartkorn, fordi Karen medbragte en arv efter sin far. Hans og Karen var dog formentlig fortsat nødt til at arbejde ved siden af landbruget.
I 1826 solgtes ejendommen til Christen Sørensen, hvis familie forblev ejere af huset, indtil det blev solgt til Den Fynske Landsby.

Året efter købte Christen Sørensen et lille jordstykke, og dermed nåede ejendommens størrelse op på lige knap 1¼ tønde hartkorn. Han var nu bolsmand, og i folketællingen fra 1840 nævnes, at han ”lever af sin Avling”.
Christen og Maren havde en enkelt søn, Søren Christensen, der blev boende i barndomshjemmet, som han overtog efter sin mor (nu enke) i 1863. Moderen døde i 1871, og senere samme år giftede Christen sig med Maren Andersen, der året før figurerede som tjenestepige i huset. De fik to sønner – Christen og Niels – som blev boende på bolstedet og overtog det, da deres forældre døde.

Ingen af de to brødre blev nogensinde gift, og de fortsatte i det store og hele livet på bolstedet, som det havde været i deres forældres tid. Dog købte de i 1925 en tærskemaskine, der blev drevet af en hestegang. Men andre moderne agerbrugsredskaber blev aldrig købt, og huset havde heller ikke elektricitet, da Den Fynske Landsby overtog det i 1947.

Folketællinger:
1801
Mads Erichsen, 58 år, Gift, Husbond, Husmand med lidt jord og daglejer
Bodil Hansdatter, 79 år, Gift, hans Kone
Hans Madsen, 30 år, Gift, deres Søn, daglejer
Johanne Jørgensdatter, 31 år, Gift, hans Kone
Kirsten Hansdatter, 4 år, Ugift, deres datter

1834
Christen Sørensen, 50 år, gift, boelsmand
Maren Christensdatter, 45 år, gift, hans kone
Søren Christensen, 6 år, ugift, deres søn

1840
Christen Sørensen, 66 år, Gift, lever af sin Avling
Maren Christensdatter, 51 år, Gift, hans Kone
Søren Christensen, 12 år, Ugift, deres Søn

1845
Christen Sørensen, 61 år, Gift, huusmand
Maren Christensdatter, 65 år, Gift, hans kone
Søren Christensen, 17 år, Ugift, hans søn

1850
Christen Sørensen, 66 år, Gift, Husmand, Husfader
Maren Christensdatter, 61 år, Gift, Husmoder
Søren Christensen, 22 år, Ugift, deres Søn

1855Christen Sørensen, 71 år, Gift, Husmand, Husfader, født i Gamtofte
Maren Christensdatter, 67 år, Gift, Husmoder, født i Søllested
Søren Christensen, 27 år, Ugift, deres Søn, født i ?

1860
Christen Sørensen, 75 år, Gift, Husmand, Husfader
Maren Christensdatter, 70 år, Gift, hans kone
Søren Christensen, 32 år, Ugift, deres Søn

1870Søren Christiansen, 41 år, Ugift, Husfader
Maren Andersen, 35 år, Ugift, Tjenestetyende
Maren Christiansen, 80 år, Enke, Aftægtskone

1880
Søren Christensen, 51 år, Gift, Husfader, Gaardeier
Maren Christensen født Andersen, 47 år, Gift, Hans Kone
Christen Sørensen, 8 år, Ugift, Barn Niels Sørensen, 6 år, Ugift, Barn

1890
Søren Christensen, 62 år, Gift, husfader, arbeider i jordbrug
Maren Christensen født Andersen, 57 år, Gift, husmoder
Christian Sørensen, 19 år, Ugift, søn, medhjælper

1901
Maren Christensen født Andersen, født 3/11 1833, Enke, Husmoder, født i Sønderby s.
Christian Sørensen, født 3/6 1871, Ugift, Barn, Gårdbestyrer, født i Kjærum S
Niels Sørensen, født 25/4 1873, Ugift, Barn, arbejder ved agerbrug, født i Kjærum S.


Byggeskik
Bolstedet fra Melby er bygget i bindingsværk med egetømmer i de bærende konstruktioner i stuehus og to af længerne, mens der er brugt ’blandet tømmer’ i den senest byggede vestlige længe. I stuehuset og de vestlige og nordlige længer er der brændte sten i tavlene, mens den østre længes vægge er lerklinede, ligesom tilfældet var i det hus, der var forgængeren for bolstedet.

De ældste længer er bygget med gennemstukne bjælkehoveder, mens bjælkerne på de sidst tilbyggede dele af komplekset – fra 1844 – hviler på tagremmen. På den måde kan bolstedets udvikling aflæses i byggeskikken. Endnu i 1844 var der lergulve i stuehuset. Hvornår trægulvene er kommet til, vides ikke.

Bygningshistorie
Første gang, vi hører om et hus på det sted, hvor Melby-bolstedet lå, er i 1804. Da er der tale om et tolænget husmandssted på i alt 14 fag, der bliver brandforsikret for 200 rigsdaler. Det var heldigt, at husmand Hans Jensen fik forsikret sit hus, for i marts 1822 brændte det nemlig ned til grunden, og for forsikringspengene byggede han i stedet et trelænget husmandssted, som blev forsikret i december samme år.

Det nybyggede hus bestod af et ni fag langt stuehus i syd, en heste- og kostald og foderlo på hver seks fag (12 fag udvendigt) mod øst samt mod nord en længe til kornhus og tærskelo på ni fag. Denne trelængede konstruktion genfindes i dag som kernen i Den Fynske Landsbys bolsted.

I 1844 blev nordlængen forlænget, og den vestlige længe blev opført og indrettet til fårehus og huggehus.

Bolstedet fra Melby står i dag i Den Fynske Landsby. Find det her.