Bolleregen ved Boller

Intro

Bolleregen kaldes også Christian IV's eg, og regnes for at være Jyllands største og ældste egetræ.

Bolleregen er ruinen af et meget gammelt egetræ i Bollers park lige uden for voldgraven mod nord. Træet er 1,5-2 m tykt, men er kun en skal omkring en stor hulning. De mange krogede grene som er vanris, skudt frem af hvilende knopper, synes dog livskraftige og i god vækst.


Træets eksakte alder kendes ikke, 8-1500 år er foreslået, men det har sikkert været et gammelt træ, allerede da Ellen Marsvin, Kirsten Munk eller den lærde Holger Rosenkrantz residerede på slottet for 3-400 år siden. I hvert fald vides det, at det har været hult fra rod til top de sidste 2-300 år. Det regnes for Jyllands største og ældste eg.