Bolbro Boldklubs bane, Bolbro


Mindesmærke: Tæt på krydset Roesskovsvej/Kløvermosevej er rejst en mindesten for anlæggelse af Bolbro boldbaner.


Mindesmærke: Tæt på krydset Roesskovsvej/Kløvermosevej er rejst en mindesten for anlæggelse af Bolbro boldbaner.

Intro

En ca. 1 meter høj natursten rejst til minde om anlæggelsen af boldbanerne med inskriptionen: 'Ungdoms virke til folkegavn. Arbejdsledig ungdom anlagde i aarene 1934-37 denne idrætsplads i den tidligere Bolbro Grusgrav'.

''Publiceret''