Bolbro


Bolbro Børnehjem, Rømersvej


Bolbro Skole


Luftfotografi. Den vestlige del af Odense, Bolbro. Øverst i billedet ses Middelfartvej. Til højre Roesskovsvej, til venstre Valhalsvej. Derimellem ses nedefra: Hejmdalsvej, Hødersvej, Bragesvej, Tirsvej, Dybdevej.

Intro

Bolbor er nævnt første gang 1471 i formen Bulbro. Navnet er oprindeligt det gammeldanske bulbro, som betyder træbro. Navnet sigter til en bro, som har ført over et tidligere sammenhængende søområde, hvoraf der i dag er rester både nord og syd for byen.