Bohøj


Tomten af Bohøj er skjult under træerne, og dens omrids ses derfor lettest ved vintertide som en mørk skygge mellem stammerne.

Intro

Bohøj er opført i ældre bronzealder og antagelig udbygget i yngre bronzealder. Oprindeligt har højen måske været 50 m i tværmål. I midten af 1800-tallet blev der gravet i højen flere gange, og herved fandtes rester af flere begravelser, der indeholdt smykker og redskaber af bronze og flint.

Bohøj har tidligt tiltrukket sig interesse fra arkæologiinteresserede, sandsynligvis på grund af dens størrelse. I 1845 blev der på foranledning af Frederik VII gravet i højen, og i den forbindelse fandtes nogle grave med brændte knogler og bronzesmykker. Disse genstande gik imidlertid tabt ved Frederiksborg Slots brand i 1859, så vi ved ikke præcis, hvad der blev fundet. At dømme ud fra de overleverede beskrivelser er det antagelig urnegrave fra yngre bronzealder (ca. 1000-500 f.Kr.), man fandt ved den ret omfattende udgravning. Ved den første udgravning var man ikke nået til bunden af højen, så et nyt forsøg blev gjort i 1863. Under den oprindelige overflade, som højen var opført på, fandtes en stenbygget kiste, som rummede en flintdolk fra begyndelsen af ældre bronzealder (ca. 1700 f.Kr.). Over denne har der antagelig været opført en mindre høj, som siden er udbygget i forbindelse med gentagne begravelser, der er foretaget gennem yngre bronzealder. I disse grave fandtes pincetter, en ragekniv, synål mv. af bronze og en perle af glas. Genstandene findes i dag på Nationalmuseet. 1800-tallets udgravninger har efterladt den oprindelige storhøj med et tværmål på måske 50 m og en højde på 8-9 m som en ruin. En mindre udgravning i 1976 har imidlertid vist, at mindre partier af højen endnu er uforstyrrede, ligesom det kunne dokumenteres, at den har været opbygget af græstørv. ''Læs mere om Bohøj og fundene herfra i: '' Thrane, H. 2004: '''Fyns Yngre Broncealdergrave''', bind 1-2. Fynske Studier 20. Odense. Thrane, H. 2014: '''Kongen, Jægermesteren og Livskytten. Frederik den Syvendes arkæologiske mani'''. København.