Boghvededyssen


Boghvededyssen i Nørreskov.


Nogle af højens kløvede sten. En af højens bevarede randsten minder om Jellingestenen. Boghvededyssens sten er stadig de største i sognets gravminder.

Intro

Gravhøjen ligger i Nørreskoven mellem Furesøen og Hillerødmotorvejen.

Engang i nutiden er der dyrket boghvede omkring Boghvededyssen. Gravhøjen ligger i Nørreskoven mellem Furesøen og motorvejen fra København til Hillerød i nærheden af Fiskebæk, hvor man gennem tiderne har kunnet passere mellem Furesøen og Farumsø. Hulveje herfra strækker sig forbi dyssen. I området er der flere dysser og oldtidsminder. Her har været en skovbygd i den tidlige del af bondestenalderen for 5500 år siden. Dengang var det oprindelige hvedearter som enkorn og emmer, som blev dyrket på lysningerne i skoven ved dyssen. Den omkring 25 m lange dysse har indeholdt to gravkamre, hvor det nordlige er fuldstændigt fjernet, kun et stort hul i højen kendetegner stedet. Gravkammeret i sydenden mangler kun tærskel- og dækstenen. Flere af højens store sten er fjernet og en del kløvede ligger stadig på stedet.


Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

1889 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Inde i Tykningen af Skoven ligger de ødelagte Rester af en Langdysse med Længderetning N-S. Randsten findes hovedsagentlig kun paa den vestre Langside, idet her dels staar, dels ligger omvæltet 10 store Sten; for den søndre Ende findes to Randsten, af hvilke den ene er kastet om. - 8' fra denne Ende ligger Kamret med Længderetning N-S; det bestaar af to lange Sidesten og en kortere Endesten (aabent mod Syd) og er 5 1/2' langt, 2 1/2' dybt. Dækstenen mangler. Langdyssens Længde lader sig ikke angive. 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Langdysse, meget ødelagt. Højen 20 x 6 m., meget hullet. Mod V. 9 Randsten, hvoraf 4 staaende; for Sydenden 3 Sten, i Nordenden 1. Kammer af 2 Sidesten; ingen Dæksten.