Bogensholm Voldsted


Bogenhsholm.

Intro

Voldstedet Bogensholm ligger nær den nuværende gård, som kendes fra 1203. Voldstedet, der tidligere var kendt som Enggårdspolden, ligger i en flad eng og består af en firsidet borgbanke omgivet af grave og to mindre banker.

Voldstedet Bogensholm har øjensynligt ikke haft nogen beskyttende volde, og dets forsvar har udelukkende ligget i de omkransende grave. De tre banker rejser sig kun meget lidt op af landskabet, og er udformet som en større rektangulær hovedbanke og to mindre, kvadratiske forbanker. Adgangen til hovedbanken har formentligt været via de to forbanker, der kan have været forbundet af træbroer.