Bogensevej 414


Uddeler Kristian Knudsen og en kommis foran brugsforeningen i Næsbyhoved-Broby


Tidligere brugsforening. Foto Jørgen Pedersen 2003.


Luftfoto af brugsen i Næsbyhoved-Broby

Intro

Brugsforeningen i Næsbyhoved-Broby Brugsforeningen i Allesø blev nedlagt, da beboerne ved tyskernes beslaglæggelse af området i 1944 måtte forlade byen. Kort tid efter oprettedes Næsbyhoved-Broby og Omegns Brugsforening med lokaler i det nuv. Bogensevej 414. Der var 63 andelshavere fra starten, men

Brugsforeningen i Næsbyhoved-Broby
Brugsforeningen i Allesø blev nedlagt, da beboerne ved tyskernes beslaglæggelse af området i 1944 måtte forlade byen. Kort tid efter oprettedes Næsbyhoved-Broby og Omegns Brugsforening med lokaler i det nuv. Bogensevej 414. Der var 63 andelshavere fra starten, men antallet fordobledes i løbet af kort tid.
Efter krigen gik udviklingen hurtigt, og i 1946 blev der opført en større tilbygning, hvor der indrettedes en betydeligt større butik. Da beboerne vendte tilbage til Allesø 1947-48, blev de tidligere andelshavere i brugsen i Allesø tilbudt optagelse på meget lempelige vilkår, og navnet ændredes til Allesø-Broby Brugsforening.
Brugsforeningen i Broby blev snart lige så stor, som brugsforeningen i Allesø havde været, og i 1950'erne havde uddeleren ansat både kommis og lærling. I 1960'erne, hvor selvbetjeningsprincippet var indført, kunne han nøjes med en lærling. Der indrettedes selvbetjenings-hylder, og handelen gik godt.
Det var imidlertid i den modsatte ende af Broby, udviklingen foregik, og her var købmand Peder Brunse kunderne i de nye boligkvarterer øst for Broby på nærmere hold. I 1978 overtog Søndersø Brugsforening Allesø-Broby Brugsforening og flyttede samme år brugsforeningen til den tidligere købmandsforretning Bogensevej 367.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995