Bogensevej 396


Tidligere kro Bogensevej 396. Foto Jøgen Pedersen


Næsbyhoved-Broby Kro


Bogensevej i Næsbyhoved-Broby o. 1905 vest for nu nedlagt kro, som ses i baggrunden (nuv. Bogensevej 396).

Intro

Næsbyhoved-Broby Kro Der oprettedes kro i Broby i 1867, og den opførtes på hjørnet af Bogensevej og Stavadgyden (nuv. Bogensevej 396). I 1876 overtoges kroen af Niels Chr. Rasmussen, og den forblev i familiens eje, indtil den ophørte i 1971.

Næsbyhoved-Broby Kro
Der oprettedes kro i Broby i 1867, og den opførtes på hjørnet af Bogensevej og Stavadgyden (nuv. Bogensevej 396). I 1876 overtoges kroen af Niels Chr. Rasmussen, og den forblev i familiens eje, indtil den ophørte i 1971.
Der var tre stuer ud til vejen: I skænkestuen holdt de daglige stamgæster til; i midterstuen blev der serveret for dem, der bestilte mad eller kaffe, og blev der holdt møder, foregik det i den bageste stue. Det var begrænset, hvad der var på menukortet, men smørrebrød og en æggekage kunne der altid serveres. Bagved lå salen, hvor der kunne dækkes op til ca. 100 personer. I krohaven var der keglebane, og når vejret tillod det, kunne der serveres i haven.
I kroladen var der mulighed for at få hestene opstaldet. Før bilernes tid foregik turen til Odense for de nordfynske bønder med hestevogn, og foruden dagvognen fra Bogense gjorde mange hestevogne holdt ved kroerne undervejs i Særslev, Søndersø og Broby.
I kroladen var der indrettet et par kamre, hvor landevejens farende svende kunne overnatte. Af protokollen, der skulle føres over benyttelse af „bissekamrene", fremgår det, at der i perioden 1933-52 var 375 overnatninger.
Kroladen, der lå helt ud til Bogensevej, blev nedrevet i første halvdel af 1960'erne. Siden er krobygningen stærkt ombygget. Når man i dag passerer bygningen, får man ikke det indtryk, at det er en gammel landevejskro, opført i 1867.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995