Bogødæmningen


Dæmningen kort efter færdiggørelsen 1942.


Dæmningen blev taget i brug af gående og cyklister før den stod færdig.


De første tipvognsspor lægges ud.


Dæmningen er nu så langt at tipvognene kan køre på den.


Ulykken der kostede en arbejder livet.

Intro

Bogødæmningen der forbinder Møn og Bogø stod færdig til aflevering d. 10. oktober 1942.

Arbejdet på dæmningen blev påbegyndt august 1939. Dæmningen var en del af et stort amtsligt projekt for at forbedre trafikforholdene på Møn og Bogø. Projektet omfattede bygning af en bro mellem Sjælland og Møn, dæmning mellem Møn og Bogø og forbedret færgeforbindelse mellem Bogø og Stubbekøbing.
Projektet vedrørende dæmning og færgeri bestod af 7 punkter:
1 Landevej fra Aldershvile til Bogø Havn
2 En vejdæmning over Letten
3 Gennemsejlingsbro i vejdæmningen
4 Færgeleje ved Lindebroen på Bogø
5 Færgeleje i Stubbekøbing
6 Uddybning af sejlrende til Bogø Havn
7 Ventesal og værkstedsbygning på Bogø Havn.

Dæmningen blev udført af firmaet Monberg for Præstø Amtsråd og afleveredes færdigt d. 10. oktober 1942. Afleveringsforretningen markeredes ved en frokost på Bogø Badehotel med tilstedeværelse af Amtsrådets medlemmer, driftsbestyrer Utkow, direktør Niels Monberg og amtsvejinspektør Jensen-Løvstrand. Derudover var der ingen festligholdelse af overdragelsen. I de lokale aviser nævnes overdragelsen kun i en kort notits.

Dæmningen blev i forbindelse med åbningen af Dronning Alexandrines Bro d. 30. maj 1943 inddraget i festligholdelsen af de mange nye trafiktiltag på Møn og Bogø. Efter den officielle indvielse af broen kørte Amtsrådet i bus over Bogødæmningen og videre til Lindebroen, hvor der indviedes et nyt færgeleje og en ventesal, og færgerne ”Koster” og ”Gudrun” fra Koster-Kalvehave overfarten blev indsat.

Dæmningen, der er 2 km. lang, blev tæt på Møn forsynet med et støbt brofag for at sikre mindre fartøjer en gennemsejling. Fyldet til dæmningen blev gravet ud på Bogø på Stormgårds jorder, og i dag kan man nord for gården se en tydelig skrænt, der markerer, hvor materialet blev gravet ud. Fra Stormgård blev materialet kørt ud på dæmningen med tipvogne. De første tipvognsspor var anlagt på nedrammede pæle. Under arbejdet på et af disse spor sank pælene pludselig i, og et antal tipvogne væltede i vandet. Ulykken kostede en ung arbejder fra Jylland livet.

Indvielsen af dæmningen og den forbedrede færgefart mellem Bogø og Stubbekøbing betød et farvel til de små utidssvarende færgerier, der havde betjent trafikken mellem Bogø og Møn, bl.a. forbindelsen mellem Stubbekøbing og Hårbølle og rofærgen fra Damme til Ålborg bro på Bogø.