Bodilsminde mengvej 50 Hjelsminde


Bodilsminde, Mengvej 50

Intro

Gården blev bygget i 1880 af muremester Iversen fra Christiansfeld.

Ingeborg Graasbølls far, Rasmus Iversen Ravn, som boede i Jels, så på ejendomme omkring Hejlsminde, hvor familien godt kunne tænke sig at bo Han fik oplyst, at der var en ejendom til salg på Mengvej i Hejlsminde. Herefter cyklede Rasmus Ravn fra Jels Mengvej i Hejlsminde. Gården blev købt, og de overtog den i 1931 af Nis og Bodil Thuesen, som havde den indtil da. I 1964 købte Ingeborg og Peder Anton Nielsen Graasbøll gården. Dengang var der 24 ha jord og en besætning på 12 køer samt opdræt. Dertil kom ti søer og nogle smågrise samt høns til husbehov. Køerne blev ret hurtigt skiftet ud med flere grise. Peder har også været meget aktiv i lokalområdet og været i Christiansfeld Byråd fra 1986 indtil 2004. Han var formand for Aller Sogn og Borgerforening ”ASUB” i 12 år og var med ved Christiansfeldhallens begyndelse samt spejderhyttens opførelse. Han var i øvrigt ansat som prøvetager af frø og korn i Statens Plantedirektorat. I dag ejer deres yngste datter, Dorthe og svigersønnen Torben Vogensen Hansen gården. De købte den i 1998. Al jord er i dag forpagtet ud og der er juletræer på størstedelen af jorden.

Kilde: Ingeborg og Peder Graasbøll