Bodilsminde, Jerlevvej 26


Bodilsminde. Jerlevvej 26. Her ses foran stuehuset Bodil Christensen til venstre for hunden, stående mellem sine forældre Mette Margrethe og Rasmus Christensen. Drengen er ukendt. Foto taget ca. 1915, vurderes det.


Bodilsminde ca. 1900. Personerne ikke identificeret med sikkerhed, men drengen med den dansk-svenske gårdhund på armen kunne aldersmæssigt godt være sønnen på gården, Laurits, som var født i 1892.


Bodil Jensdatter, som gården Bodilsminde på Jerlevvej 26 er opkaldt efter. Hun blev født 1823 på den gamle gård bag kroen i Jerlev, matrikel nr. 7a. Døde 1894 samme sted, på aftægt hos børnene Ane og Jens Jørgensen. Bodil blev enke to gange.


Bodil Jensdatters barnebarn Laurits Christensen, som blev født 1892. Her ses han som soldat omkring 1912. Han forblev ugift og boede med søsteren Bodil på Bodilsminde til sin død i 1972. Laurits var søn af Rasmus Christensen og Mette Margrethe Jørgensen.


Laurits Christensen, født 1892 på Bodilsminde i Jerlev. Søn af Rasmus Christensen og Mette Margrethe Jørgensen, der var datter af Bodil Jensdatter og hendes første mand, Jørgen Jensen. Mette Margrethe Jørgensen blev født 1862.


Bodil Christensen, fotograferet i Vejle ca. 1914. Hun blev født i Jerlev 1894, på Bodilsminde, og overtog stedet sammen med sin bror Laurits, som hun boede sammen med på gården. Broderen døde 1972. Bodil Christensen døde ugift på plejehjem i Egtved 1988.

Intro

Bodilsminde er opkaldt efter Bodil Jensdatter, som udstykkede stedet fra sin gård i 1892. Hun solgte til svigersønnen Rasmus Christensen, som i 1891 giftede sig med Bodils datter Mette Margrethe Jørgensen. Deres 2 børn boede ugifte på stedet livet ud.

''Bodil Jensdatter gav navn til gården'' Bodil Jensdatter udstykkede grunden fra sin gård den 23. november 1892, og stedet blev solgt til Bodil Jensdatters svigersøn Rasmus Christensen. Bodil Jensdatter blev født 25. oktober 1823 på gården bag kroen i Jerlev, den gamle gård, matrikel nr. 7a, som forlængst er brudt ned. Hendes forældre var Gårdmand Jens Iversen og hustru Zidsel Jensdatter Grøn. Zidsel Jensdatter var datter af sognefoged Jens Jensen Grøn i Jerlev (1737-1805) og hustru Anne Margrethe Jensdatter (1741-1817). Bodil Jensdatter var gift og blev enke 2 gange. Første gang med Jørgen Jensen, der var født i Jennum, Skibet Sogn, og døde som gårdmand i Jerlev i 1866. I 1892 udstykkede Bodil Jensdatter dele af sin fødegårds hartkorn matr. 7d og matr. 7e, og hovedparcellen matr. 7a solgte hun til børnene Ane og Jens Jørgensen, som hun kom på aftægt hos til sin død i 1894. Hun døde således på sin fødegård. Parcellen matr. 7d (som er Mejslingvej 23) solgte hun til sønnen Niss Jørgensen, mens parcellen 7e (Jerlevvej 26, Bodilsminde) blev solgt til svigersønnen Rasmus Christensen. ''Mette Margrethe og Rasmus Christensen'' Rasmus Christensen var kommet til Jerlev fra Ravning i Bredsten Sogn, hvor han var født den 28. juli 1862. Han giftede sig i Jerlev Kirke med Bodil Jensdatters datter, Mette Margrethe Jørgensen, den 4. december 1891. Mette Margrethe var født 10. maj 1862 på sin mors fødegård i Jerlev. Faderen var moderens første mand, Jørgen Jensen, der døde i 1866. Moderen Bodil Jensdatter giftede sig derefter med Søren Jensen Lund, der døde i 1882. ''Bror og søster'' Parret Rasmus Christensen og Mette Margrethe Jørgensen fik 2 børn i ægteskabet, Laurits Christensen født 17. november 1892, og Bodil Christensen født 24. februar 1895. Begge født på Bodilsminde i Jerlev. De to søskende blev aldrig gift, men boede sammen på Bodilsminde livet ud. De overtog stedet efter forældrene. Faderen Rasmus Christensen døde 17. oktober 1924, og moderen Mette Margrethe døde 30. januar 1931. Laurits døde 8. juni 1972, og søsteren Bodil døde på plejehjemmet Egetoft den 30. januar 1988. ''Nyere tid'' Efter de 2 søskendes død overtog Johannes Jørgensen fra nabogården Nygaard stedet, omkring 1986. Men allerede året efter solgte han bygningerne fra til Jens Christian Jørgensen, som havde stedet frem til 1990, hvor Dan Ingemann Haar overtog det ved tvangsauktion.

''Publiceret''

Matr. 7e. kaldet ”Bodilsminde”. Adresse: Jerlevvej 26. Placering: Øst 527650,75 Nord 6170437,77 Bestående af hartkorn 1 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 ¾ alb. Bodil Jensdatter udstykkede matrikel 7e fra sin gård matrikel 7a den 23 november 1892.

''1911:'' Ifølge folketællingen for Bodilsminde, Jerlevvej 26 i Jerlev, boede følgende personer på ejendommen, matrikel 7e: ''Rasmus Christensen'', født 28. juni 1862 i Bredsten Sogn, Husfader, Erhverv: Landbrug. ''Mette Magrethe Christensen'', født 10. maj 1862 i Jerlev Sogn, Husmoder. ''Laurits Christensen'', født 1892 i Jerlev. Søn. ''Bodil Christensen'', født 1895 i Jerlev. Datter.

Den Bodil som Bodilsminde på Jerlevvej 26 har fået sit navn efter, var Bodil Jensdatter, som var født på en gammel gård bag Jerlev Kro i 1923. Her er teksten fra hendes dåbsindførsel i Jerlev Kirkebog: ''Bodil. Født 1823 den 25de October. '' Hiemmedøbt den 26de October 1823 - i Kirke den 14 Decbr: s: Aa (samme år). Forældre: Gaardmand Jens Iversen og Hustru Zidsel JensDatter i Jerlef. Baaren af Ivfer Jensens Datter Maren Johanna i Jerlef. Faddere: Michel Grøn, Niels Kiærgaards Hustru, Niels Iversen, Anna Andersdatter, alle i Jerlef.