Boderne i Puggårdsgade


Boderne i Puggårdsgade.

Intro

Der er bevaret flere udlejningsejendomme, kaldet boder, fra renæssancen i Ribe. Boderne blev udlejet til beboelse, og var gerne bygget sammen. Et af de fineste eksempler er fra omkring 1550 og kan ses i Puggårdsgade.

Flere steder i det gamle Ribe er bevaret boder, gamle udlejningshuse, ofte bygget sammen som rækkehuse. Indenfor kategorien findes både fornemme huse af teglsten og bindingshuse i forskellig kvalitet og størrelse. En typisk bod i 1600-tallet var på tre-fire fag, eksempler herpå kan ses i f.eks. Præstegade.

Et af de fornemste og ældste eksempler er boderne i Puggårdsgade.

De fremstår i dag som to sammenbyggede bindingsværkshuse fra omkring 1550. Husene er på henholdsvis seks og syv fag, i en etage med tegltag. Den bod, der ligger nærmest Tårnborg er den ældste, og har oprindelig været på 10 fag. De tre fag nærmest Tårnborg blev fjernet i starten af 1900-tallet. Den anden bod har derimod aldrig været længere end de seks fag. Hvis husrækken, som samlet set har været på 16 fag, fra begyndelsen har været inddelt i to boder, har det været to store boliger.

At boderne er bevaret til i dag viser, at det er kvalitetsbyggeri, og at det ikke har været de ringeste blandt udlejningsejendommene.
Husene har svungne, gotiske knægte der viser at de er ældre end de mange huse i Ribe, der blev opført efter bybranden i 1580, og som har sparremønstrede knægte.
I gården bagved boderne ligger et grundmuret tværhus i en etage fra sidst i 1800-tallet. Tidligere har der ligget et 15 fags bindingsværkshus på stedet.