Blidegnkvinden


Blandt gravgaverne i kvindegraven fra Blidegn var blandt andet et forstenet søpindsvin. Her ses hele fundet, som nu findes på Møntergården i Odense.

Intro

Et forstenet søpindsvin, et bundt pilepinde og skellene fra en pinjekogle. Det var bare nogle få af de besynderlige gravgaver, man fandt i en kvindegrav på gården Blidegn ved Korinth på Sydfyn.

Kvindegraven, som blev fundet på gården Blidegn i 1935 var fra ca. 150 e.Kr.
Arkæologen undrede sig og måtte konkludere, at ”- den her ved Brende Lydinge i Sydfyen i romersk Jærnalder gravlagte Kvinde sikkert har befattet sig med Trolddom og været en ”klog kone” tillige”. Måske havde han ret. Det er i hvert fald sikkert, at kvinden havde en helt særlig position i samfundet, da hun levede.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.

Magiske dyr
Natur og tro har siden den ældste stenalder været nært forbundet. Fynboerne i stenalderen levede af at gå på jagt, fiske og indsamle spiselige planter. Man var fuldstændig afhængig af naturen og dyrene, og derfor blev de en del af den religiøse verden, som man tilbad. Men også langt senere, i middelalderen og nyere tid, er dyr blevet tillagt magiske egenskaber - som her, hvor et forstenet søpindsvin er givet med som gravgave.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.