Blegkilde Allé


Blegkilde pavillion, Arkitekt Glahn

Intro

Navngivet den 25. september 1989. Navnet blev foreslået af entreprenørselskabet Danalith A/S, som startede på boligbyggeriet i efteråret 1989.

Hele bebyggelsen blev af Danalith A/S benævnt Blegkilde, opkaldt efter kilden og lystanlægget Blegkilde, der lå lige neden for bakken fra midten af 1800tallet til det blev opkøbt af Dansk Eternitfabrik og nedlagt i 1968.

Aalborg byrådsforhandlinger 05.01.01G01