Bleggårdsgangen


Bleggården og Fattiggården, bagerst Bleggårds Gang, yderst t.v. Budolfi Kirkes spir. Omkring 1890-1920

Intro

Var i gamle dage vandgyde for Skolegade til Bleggårdsåen (Vesterå). Den hed i 1847 "Podemesterens Gyde", men kom derefter til at hedde Skolegadens Vandgyde. Den blev den 19. august 1944 døbt om til Bleggårdsgangen.

Den rigtige gamle Bleggårdsgang lå noget længere mod øst. Den gik fra Skolegade vest om det gamle fattighus ud til Bleggårdsvejen (Boulevarden). Den forsvandt ved Boulevardens gennemførelse 1908-1911. Sydøst for gaden lå siden 1660-årene en plads, hvor byens blegemestre lagde færdigvævet hørlærred til blegning.

Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Gadeskilt