Blakshøj


Blakshøj indgang . Blakshøj indgang


Blakshøj gravkammer. Restaurering af gravkammer i Blakshøj

Intro

Blakshøj lidt uden for Frederikshavn er Danmarks nordligste jættestue. Kammeret er næsten otte meter langt. Jættestuen er indesluttet i en jordhøj på over 25 meter i diameter. Jættestuen har været et gravkammer til fælles brug for en større gruppe, måske en slægt eller en landsby...

Blakshøj lidt uden for Frederikshavn er Danmarks nordligste jættestue. Kammeret er næsten otte meter langt. Jættestuen er indesluttet i en jordhøj på over 25 meter i diameter. Jættestuen har været et gravkammer til fælles brug for en større gruppe, måske en slægt eller en landsby. Men alle rester af de døde er for længst borte. Kun nogle få flintredskaber er fundet. Desuden har man fundet et bronzesværd. Det viser, at jættestuen har været i brug i århundreder. Den blev bygget for 5200 år siden og stadig brugt som gravplads i bronzealderen mere end 1400 år senere. ''Jyske gravødelæggelser '' Ser man på Danmarkskortets mere end 2000 dysser og jættestuer, får man det indtryk, at stenalderens bønder foretrak at bo på Sjælland og øerne, samt i det sydøstlige Jylland. Det er fordi, at man i Jylland er gået hårdere til stenaldergravene, når man skulle bruge råmaterialer til byggeri. Granit til kirker, fundamentsten til gårde og skærver til jernbaner og veje er hentet i gravene. I 1700-1800-tallet ødelagde man for eksempel grave i Jylland for at bruge de store sten til broer over åer og vadesteder. I det vestlige og nordlige Jylland har stenalderbefolkningen nok oprindeligt lavet lige så mange grave som resten af Danmark.