Bladstrup


Bladstrup Teglværk

Intro

Bladstrup er nævnt første gang 1443 i formen Blastorp. Forleddet er rimeligvis afledt af et personnavn, måske helgennavnet Blasius. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.