Blåvandlejren


Blåvandlejren. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Blåvandlejren husede under besættelsestiden danske arbejdere, der arbejdede på byggeriet af Tirpitz-stillingen. Man kan endnu se spor efter lejren i landskabet.

Blåvandlejrens historie

Blåvandlejren blev opført som barakby for danske arbejdere ved de større byggepladser i forbindelse med tyskernes opførelse af Atlantvolden fra 1940 til 1945. Lejren rummede omkring 200 mand. Lejren i Blåvand husede efter krigen først baltiske flygtninge og senere, fra august 1945, tyske flygtninge. Blåvandlejren var den største af sin slags i Sydvestjylland med en kapacitet på 1200 mand. I løbet af sommeren 1943 arbejdede der omkring 1000 mand i Blåvand, men på det tidspunkt var der kun ca. 500 indkvarteret i lejren.

Enkelte fundamenter fra lejren er i dag markeret i landskabet med en informationstavle. Lejren lå bag klitterne ca. 1 km nord for Blåvand fyr.