Blåkilde-Lønborg Plantage

Intro

Om plantagen og mordet på lille Axel

En dejlig udflugt til Blåkilde- Lønborg Plantage, et af de smukke steder omkring Tarm, hvor der er løv- og nåleskov, porse, brombær, bregner, digitalis, liljekonvaller og skovmærker. En bæk der risler, sump med den smukke kærmysse og den svajende lette kæruld. Skovens tilplantning begyndte 1905, hvor der blev plantet rødgran, og senere er der blev plantet både hvidgran, bjergfyr og skovfyr i området. For at komme dertil kører man fra Tarm ad landevejen mod syd, forbi vejen ned til Blåkilde, og snart efter ved udkanten af skoven drejer man til højre. Her kan man fortsætte på cykel eller gå. Skovstien følges mod vest. Her findes stadig spor af Teglgården

''En dreng savnedes'' Ved 4-5 tiden den onsdag den 20. november 1918 forsvandt den 9½ årige Axel Emil Fischer, den ældste søn af Ellen Charlotte Sofie Emilie og plantør H.A. Fischers tre børn. Familien boede på Teglgaarden i Blaakilde. Axel havde været på vej hjem fra Realskolen, hvor han efter sommerferien var begyndt i forberedelsesklassen. På vejen hjem var han set sammen med en vagabonderende person, og siden havde ingen set ham. Familie, naboer og venner søgte overalt på egnen efter drengen. Morgenen efter deltog også politiet i eftersøgningen, hvor man søgte i alle plantager i området. Ved 18-tiden kom der meddelelse om, at man havde fanget vagabonden, som havde tilstået at have myrdet drengen og skjult liget i plantagen. Det forfærdelige budskab, at den lille dreng var blevet myrdet på vej hjem fra skole bredte sig hurtigt på egnen. '' ''

I skoven findes en lille sten, som forældrene til Axel har sat til minde om den myrdede søn. På stenen er navnet Axel samt et kors er hugget. Stenen står stadig som et minde om den lille Axel. Samme sted, i en lille lysning i et krat, hvor fyrretræerne dog har måttet vige for anden vækst.

Der kan læses om både Blåkilde og Lønborg Plantage og mordet på Lille Axel i hæftet "Blåkilde-Lønborg Plantage & mordet på lille Axel" Skrevet af Inger Hansen 2009 Udgivet af Egvad Egnshistoriske Samling