Blåbjerg, Klitten, Blåbjerg Plantage


Blaabjerg Plantage


Blaabjergsteden


Blaabjergklitten


Blaabjergplantage


Blaabjergklitten


Blaabjergklitten med Stenen


Blaabjerg trappen op til toppen


Blåbjergstenen


Blåbjerg Stenen


Blåbjerg Stenen

Intro

Blaabjerg Plantage er plantet i perioden 1868-1890. På toppen af klitten i Blåbjerg Plantage er i 1908 rejst en mindesten til ære for Kammerherre Thyge de Thygesen (1806-1905) som ledede beplantningen.

Granitstenen er rejst af befolkningen som tak for klitinspektør Kammerherre Thyge de Thygesens
store arbejde med beplantningen. På stenens forside er der indhugget: "Klitinspektør Kammerherre Thyge de Thygesen (1806-1905) ledede Klittens Beplantning i fire og fyrretyve Aar"
På bagsiden af stenen står der: "Hvor der er Vilje, er der Vej".


Klitten er 64 m høj og kaldes en klit, selvom det er en morænebakke, der er dækket af sand. Fra toppen af klitten er der en flot udsigt over området. I klart vejr skulle man kunne se 21 kirker, herunder Ribe Domkirke. Klitten ligger midt i Blaabjerg Plantage, som er plantet i perioden omkring 1868-1890 for at dæmpe sandflugten. Plantagen er på ca. 1.800 tdr. og bestod oprindelig af bjergfyr, men senere tilplantet med mange andre træ-arter, både nåle- og løvtræer. Klitten har i fordums tid været brugt som baunehøj og sømærke. Den gik da under navnet Sortbjerg og blev brugt som sømærke, så længe der har været søkort. Under 2. verdenskrig var der observationspost på Klitten, og tyskerne gravede bunkere ind i den. I dag er Blaabjerg Plantage og Klitten et yndet udflugtmål på grund af det store dyreliv og naturen.Af dyreliv er der både krondyr og råvild, som man kan se tidlig morgen, og mange andre mindre dyrarter samt et stort fugleliv. I plantagen er der mange afmærkede stier med forskelling længder til traveture, cykling og ridning. Ved vejene er der i plantagen forskellige rasteplaster med informationtavler. Kilde: Bogen om Henne Sogn af Evald Kappelskov.