Blåbæk mølle


Blåbæk vindmølle

Intro

Blåbæk vindmølle blev oprettet som hjælpemølle til Blåbæk vandmølle ved Faxe å i 1828. I 1800-tallet var det ikke ualmindeligt, at man havde både en vand- og en vindmølle samme sted. I dag er der kun bevaret få af sådanne dobbeltanlæg. Møllen er fredet.

Blåbækvej 3, 4640 Faxe


Blåbæk vindmølle er en såkaldt hollandsk vindmølle, hvor møllehatten og vingerne kan drejes op mod vinden. De hollandske møller var en teknologisk forbedring af de tidligere stubmøller af træ, hvis konstruktion betød, at hele møllehuset skulle drejes. Stubmøllerne var derfor relativt små, hvorimod de hollandske møller var større og kunne have møllehuse af murværk. Den hollandske møller, som opstod i 1500-tallet, blev introduceret i Danmark i 1620 på foranledning af Chr. IV.

Den hollandske mølle vandt imidlertid først rigtig udbredelse fra sidst i 1700, hvor den blev brugt som korn- og industrimølle. Op mod 1900-tallet nedlagdes særligt vindmøller i stigende grad, da dampmaskiner og senere forbrændingsmotorer og elektromotorer efterhånden erstattede vind som drivkraft for kværnene.


Andersen, Lise; Vindmølle hjalp vandmølle; http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/blaabaek-moelle

Møllehistorie: http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Energi%2c_varme_og_k%c3%b8leteknik/Energiforsyning_og_-forbrug/vindm%c3%b8lle/vindm%c3%b8lle_(Historie)

Stubmølle: http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8leteknik/Energiforsyning_og_-forbrug/stubm%C3%B8lle?highlight=stubm%C3%B8lle