Blåbæk mølle


Blåbæk mølle


Blåbæk mølle


Blåbæk mølle


Blåbæk mølle, møllesø


Blåbæk mølle, møllesø/kanal


Blåbæk mølle


Blåbæk mølle, kanal

Intro

Det skønne og idyllisk beliggende møllekompleks ligger ved Faxe å syd for Faxe. Møllen var fæstemølle for det nærliggende Rosendal gods indtil 1919. I 1959 blev møllen fredet.

Blåbæk vandmølle nævnes første gang i 1472. I dag er enkelte dele af møllen fra 1660'erne, hvor den blev genopført efter svenskernes hærgen under svenskekrigene i 1600-tallet. Hovedparten af den nuværende møllebygning er fra 1838, hvor den fremstår i overkalket bindingsværk med stråtag.

Vandmøllen er en vertikalmølle med to overfaldshjul. I møllesøen ovenfor møllen blev vandet opstemmet, inden det blev ledet gennem en kanal til møllehjulene med vandskovle. Her fik vandkraften hjulene til at dreje rundt. Det ene hjul drev de tre kværne, mens det andet oprindeligt trak et stampeværk til vadmel og senere en sav.

Vandmøllen er fortsat funktionsdygtig, men en egentlig drift ophørte i 1939. Møllen er privatejet.


Blåbækvej 5, 4640 Faxe


Andersen, Lise; Vindmølle hjalp vandmølle; http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/blaabaek-moelle

Møllehistorie: http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Energi%2c_varme_og_k%c3%b8leteknik/Energiforsyning_og_-forbrug/vindm%c3%b8lle/vindm%c3%b8lle_(Historie)