Blå Flag


Hov Tjørnen


Hov Tjørnen. Udsigt

Intro

Blå Flag er en miljømærkeordning, som angiver at stedet har en god vandkvalitet. Her ved Blå Flag på Hov Nordstrand er der også en spændende fortælling om Hov Tjørnen og om Grosser Timms Fredning.

Lidt nord herfor, vajer det Blå Flag i sommerhalvåret. Blå Flag er en miljømærkningsordning, som administreres af Friluftsrådet, og flaget tildeles strande og havne ud fra følgende kriterier: Vandkvalitet, miljø, sikkerhed, faciliteter, information og formidling. Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af både en dansk og international jury. I 2014 har følgende steder i Odder Kommune fået tildelt Blå Flag: Hou Strand, Hølken Strand, Rude Strand, Saksild Strand og lystbådehavnene i Hou og på Tunø. I 1945 overdrog den daværende ejer af gården Bjørnkær, Grosserer Timm, denne parcel til Gosmer–Halling Sognekommune. Parcellen blev fredet og skulle anvendes til badning, lejrplads og ophold for offentligheden. Man kalder derfor også stedet for Grosserer Timms Fredning. Lejrpladsen lå inde mellem egetræerne lige overfor det Blå Flag. Lejrpladsen kunne rumme ca. 75 personer, men lukkede, da den mere moderne Hou Camping i 1968 blev etableret ved Spøttrup Strand. På en lille bakke i kanten af egetræsbevoksningen, over for det Blå Flag, står – eller måske mere korrekt ligger – en gammel tjørn. Når jeg siger ligger, er det fordi træet væltede i stormen i julen 2012. Indtil videre ser det ud til, at i hvert fald en del af træet har overlevet. Det er ellers byens ældste træ, og folk med forstand på træer gætter på, at den er mellem 200 og 300 år gammel. Før egetræerne voksede op, stod tjørnen alene og majestætisk ved den øde strand, og da den stod på det eneste høje punkt, har den i mere end 100 år fungeret som sømærke for sejlende folk. Træet har gennem mange generationer været et yndet udflugtsmål, til fantasifulde børnelege eller til det første stævnemøde – og af den grund fik den navnet Kærlighedstjørnen.