Bjert Station


Bjært Station med Agtrup Mølle i bagrunden.


Tegning Bjært Station, facade mod perronsiden.


Bjært Station - toget er på vej mod Kolding, og passagerer er klar på perronen til stige gå toget.


”Møllen” som gående på Vesterløkke med forsigtighed kunne passerer igennem , når bommene var nede. Pigen er ukendt.

Intro

Bjert Station var et af stoppestederne på Kolding Sydbaner, som betjente Koldings sydlige opland med togforbindelse til både gods- og persontransport i årene fra 1911 til 1948.

Bjert Station, Stationsvej 7, Sdr. Bjert, var et af stoppestederne på Kolding Sydbaner (KS). Selve stationsbygningen er velbevaret og bruges i dag som privatbolig. Kolding Sydbaner var et privatbaneselskab, som i årene fra 1911 til 1948 betjente Koldings sydlige opland med togforbindelse til både gods- og persontransport. Der var to banestrækninger, til henholdsvis Hejlsminde og Vamdrup. Hver for sig blev disse baner også kaldt Hejlsmindebanen og Vamdrupbanen.

Kolding-Hejslminde
Bjert Station lå 6,7 km fra Kolding Sydbanegård og 20,5 km fra Hejlsminde. De to jernbanelinier, Kolding-Hejlsminde på godt 27,0 km. og Kolding-Vamdrup 29,6 km. udgik begge fra den daværende Kolding Sydbanegård. Kolding Sydbaner blev åbnet for almindelig trafik den 29. november 1911, og sidste driftsdag var 30. september 1948. I den gamle Sdr. Bjert Kommune var der ud over stationen i Bjert også Dalager Station i Binderup og tre såkaldte trinbrætter i Skartved, Aalry og ved Bjert Strand. De var alle udstyret med læssespor. Stationsbygningen i Binderup er også velbevaret og benyttes som privatbolig. Satte gang i væksten i Bjert Stationsbygningen i Bjert lå til venstre for hovedsporet i retning mod Hejlsminde. Varehuset var fra starten på 5 x 8 meter, men blev senere udvidet. Perronen var 50 meter lang. Det kombinerede læssespor og vigespor var placeret over for stationsbygningen og perronen. Sporet var 90 meter langt. Ved den vestlige ende, i retning mod Kolding, lå dyrefolden med siderampe, samt en overdækket vægt. Stationen lå mellem de to den gang mindre landsbyer Agtrup og Sønder Bjert, hvoraf førstnævnte ved anlæggelsen af banen var den største. Efter banens tilkomst voksede Sdr. Bjert sig hurtigt større. I dag benævnes byen Bjert. Ved anlæggelsen af banen fandtes der i Sdr. Bjert en kirke, en kro, en købmand og en brugsforening, samt en del mindre håndværksvirksomheder af den slags, en landsby dengang havde brug for. Trafikken via Bjert Station udviklede sig også til mere, end planlæggerne af banen havde forestillet sig. Det betød, som nævnt, at varehuset måtte udvides. Der skød også på et tidspunkt et par private varehuse op ved læssesporet, hvoraf det ene tilhørte Agtrup Mølle.