Bjert-Skulptur
Intro

Hans August Andersen, 1983, cortenstål. Bestilt på initiativ fra en kreds af borgere i Sdr. Bjert og realiseret med økonomisk støtte fra Sparekassen Bikuben (nu BG Bank), "Hallens Venner" (Sdr. Bjert) og Kolding Kommune. Udført af Maskinfabrikken Tresu.

''Publiceret''Hans August Andersen (1926-2003) har ydet en helt personlig indsats for udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. Han er en af de første danske malere, der konsekvent har arbejdet med perceptionspsykologiens figur-grundproblematik i det sort-hvide maleri, den retning, som internationalt fik betegnelsen op art. Også hans store skulpturer i cortenstål træder frem som stærkt personlige udtryk. Har været med til at præge det lokale miljø og hermed efterlevet den oprindelige konstruktivismes intention om kunstens brug i det sociale rum.

Skulpturen tilhører Kolding Kommune.