Bjert-Binderup Skole i Sdr. Bjert


Den tidligere Bjert-Binderup Skole, nu stuehus til gården Nyled.


Bjert-Binderup Skole, som den tog sig ud fra luften omkring 1950.


Elever og lærere på Bjert-Binderup Skole 1949.I anden række tv. lærerinde Karen Hummelgaard Christensen, i tredje rækek tv. lærer Jørgen Leerskov og th. skolens førstelærer 1932-1957 Martin G. Jensen.

Intro

Bjert-Binderup Skole var en af de 3 tidligere landsbyskoler i Sdr. Bjert. Den lå Tårnmosevej 17, helt ude på marken, langt fra sammenhængende bebyggelser i sognet. Skolen blev taget i brug i 1876, som afløsning for bl.a. den tidligere kirkeskole.

Efter lange og svære forhandlinger mellem sognerådet og proprietærerne i Sdr. Bjert og Binderup blev der enighed om at bygge en ny fælles skole på marken mellem Binderup by og Bjert Mark. Den stod klar til brug i 1876 og skulle afløse både kirkeskolen, som efterhånden var temmelig nedslidt, og en lille skole, som var blevet taget i brug i Binderup i 1862. Skolen i Binderup lå på en grund, der i dag hedder Kjellerupvej 22, og som var købt af gården Thors. Skolen i Binderup, som altså kun fik 14 år, underviste børnene fra Binderup, Binderup Vesterskov og Binderup Strand. Før 1862 gik også børn fra det område i kirkeskolen i Bjert. Stor uenighed om placering Der var dog stor uenighed mellem borgerne fra henholdsvis Bjert og Binderup om den ny skoles beliggenhed, og Bjert-bønderne truede med, at etablere en friskole, såfremt skolen blev placeret på Tårnmosevej. Men det endte med, at de accepterede beliggenheden, da Binderup-bønderne tilbød at betale for byggeriet, delvis med det beløb som salget af den gamle skole kunne indbringe. Set med nutidens øjne kan skolens beliggenhed virke noget malplaceret, men når sol og vind skal deles lige, er det ikke nødvendigvis fornuften, der løber af med sejren.

Flere børn i Binderup Først talte man om at bruge den gamle kirkeskole i Bjert, men børnetallet i Binderup var større end i Bjert, og der ville være for langt for de dengang 13 børn fra Bjert Strand. Der var et forslag om en skole øst for Bjærtgård, men det var også for langt for Binderup-børnene. Grunden til at det blev nødvendigt med en ny skole var, at befolkningstallet i yderdistrikterne steg. F.eks. steg befolkningstallet i sognet i første halvdel af 1800-tallet fra 792 til 1553, altså næsten en fordobling. Børnene i den nye Bjert-Binderup Skole var inddelt i 3 klasser, med undervisning på ugens 5 første dage, og med håndgerning for pigerne om lørdagen. Fra skolens start var der ansat 3 lærere - en førstelærer, der også var kirkesanger, en andenlærer og en lærerinde. De sidste lærere på Bjert-Binderup Skole var førstelærer Martin G. Jensen (1932-1957), andenlærer Knud Skøtt (1955-57) og lærerinde Karen Hummelgaard Christensen 1946-57). Bjert-Binderup Skole blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Sdr. Bjert Centralskole i 1958, og med køb af 30 ha jord fra Binderupgård blev stedet efterfølgende drevet som landbrug og gården kom til at hedde ”Nyled”.