Bjerremark


Marskgården Bjerremark nær Ubjerg. Foto: Henrik J. Møller


Tøndermarsken ved Ubjerg. Foto: Henrik J. Møller


Vidåen i ved Ubjerg i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Bjerremark er en stor marskgård, der nævnes første gang i 1685. I 1988 gennemgik Bjerremark en stor renovering og restaurering og indrettedes til et kursuscenter for Ecco-koncernen.

Bjerremark er en stor marskgård, der nævnes første gang i 1685. I 1840 fik Carsten Richtsen Angel fæstebrev på gården. I 1842 blev den markant ombygget og udvidet. I 1872 tilføjedes en fin dørportal mod syd med søjleparti og inskriptionen "1872". I 1879 overtog sønnen Christian Angel gården og i 1909 dennes søn Carsten Angel. I 1947 kom gården på danske hænder ved den dansksindede organisation Landeværnets mellemkomst. I 1988 gennemgik Bjerremark en stor renovering og restaurering og indrettedes til et kursuscenter for Ecco-koncernen.

Forfatter: Henrik J. Møller