Bjerregård i Vester Nebel sogn


Bjerregård ca. 1907. Peder Bjerre med familie. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Vestre Hygumvej 3. Matr 6c Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev grundlagt 1868 ved udstykning af ca. 56 tdr. l. jord fra matr 6a i Hygum. Gården ligger ved Bjerre-ageren i Hygum, deraf navnet. Nuværende bygninger opført 1921 efter brand

Grundlæggeren af ejendommen var Peder Jørgensen Pedersen fra Darum. Han fik 1868 udstykket jorden fra svigerfaderens gård (matr 6a) og lod bygningerne opføre. Allerede 1866 var han blevet gift med Ane Marie Nielsen, en datter af Niels Mortensen fra Matr. 6a i Hygum - de havde boet 2 år i Darum siden giftermålet. Efter gårdens navn fik P. J. Pedersen tilnavnet Bjerre og tog i begyndelsen af 1900 tallet navneforandring til Peder Bjerre. Han var krigsveteran fra 1864 krigen og var hestehandler.
Hans første kone døde 1885, hvorefter han senere på året blev gift med Marie Nielsen fra Toftnæs i Alslev sogn. Peder Bjerre udstykkede gårdens jord, 1896 blev 9 tdr. l. udstykket til en ny ejendom, og 1911 blev de resterende 30 tdr. l. af gårdens sydlige jord udstykket til en gård, Mosegård i Hygum, for en søn.

1912 Søren Nielsen Bjerre, en søn af 2. ægteskab. Han blev 1920 gift med Ane Marie Severine Iversen fra Holsted sogn. Søren Bjerre tilkøbte 1916 11 tdr. l. fra Østre Hygumvej 3. De flyttede 1954 til Østre Hygumvej 1.

1954 Vagn Bjerre, søn af foregående. Han blev året efter gift med Ida Pedersen. De lagde jorden fra hans forældres nye ejendom ind under gården i 1968. Vagn Bjerre døde 1998. Ejendommens jord blev derefter frasolgt og lagt ind under Hygumgård.

1999 Nuværende ejere Inge og Poul David Kodal.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991