Bjerreborg Strand


Bjerreborg Strand


Bjerreborg Strand


Bjerreborg Strand


Bjerreborg Strand

Intro

Bjerreborg Strand er et naturskønt område, med et stort uberørt hede område. Her yngler og høres lærken hen over sommeren.

I stormen den 24. november 1981 stod to mænd fra Haurvig / Skodbjerge på hver sin side af en lille rende i klitterne, hvor vandet løb igennem. Det blæste voldsomt, og de blev enige om at gå hjem og alarmere den lokale strandfogeden Frede Bollerup om klittens tilstand. Da de kom tilbage til Bjerreborg Strand løb vandet igennem klitterne og ind på heden i en bredde som en sekssporet motorvej. Der var igen huse på hede arealet bag Bjerreborg Strand, så der var ingen overhængende fare for materiel ødelæggelse. Da stormen havde lagt sig og havet trukket sig tilbage, blev hullet dækket til, og der blev plantet hjelme m.m. for at sikre sandet. Siden 1981 har havet ikke været på vej igennem på dette sted.