Bjernede Kirke


Bjernede Kirke. Eneste velbevarede rundkirke på Sjælland

Intro

Bjernede Kirke er den eneste velbevarede rundkirke på Sjælland. To stentavler over indgangsdøren fortæller, at den er opført af Sune Ebbesen. Han opførte stenkirken omkring 1175 på det sted, hvor hans forældre, Ebbe og Ragnhild, tidligere havde bygget en trækirke...

Bjernede Kirke er den eneste velbevarede rundkirke på Sjælland. To stentavler over indgangsdøren fortæller, at den er opført af Sune Ebbesen. Han opførte stenkirken omkring 1175 på det sted, hvor hans forældre, Ebbe og Ragnhild, tidligere havde bygget en trækirke. Den nye kirke blev påbegyndt i granit og siden videreført med tegl, som var et helt nyt byggemateriale i Danmark på den tid. I 1400-tallet byggede man spidsgavle på kirken og ændrede kirkens kegleformede tag til et mere klassisk sadeltag. Det fik kirken til at ligne en stor bispehue. Forandringen blev ført tilbage ved en stor restaurering i 1890-1892. ''Da hviderne fik deres familiehelgen'' Sune Ebbesen, der byggede Bjernede Kirke, var medlem af Hvide-slægten. Hviderne var den mest betydningsfulde familie i Danmark i den tidlige middelalder. Andre fremtrædende medlemmer var Asser Rig, Esbern Snare og biskop Absalon. Da Sune Ebbesen byggede Bjernede Kirke blev en af slægtens kvinder, Margrethe, dræbt af sin mand Herluf. Han hængte sin døde hustru op i et reb i laden, og Margrethe blev begravet som selvmorder i uindviet jord. Men forbrydelsen lod sig ikke skjule. Snart gik der rygter om, at der skete undere ved graven. Absalon sørgede for, at Herluf kom i forhør. Han tilstod, og Margrethes levninger blev gravet op og ført til Roskilde. Margrethe blev dyrket som familiens helgen, selv om Hviderne aldrig fik pavens velsignelse.