Bjerne


Bjerne Smedje, 1909. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Luftfotografi. Bytankegård, Bjerne

Intro

Bjerne er nævt første gang 1441 i formen Biærnet. Forleddet kan være en forma af navneordet bjørn. Efterleddet er svært bestemmeligt. Det kan være with, der betyder skov, twet, der betyder tved, rydning, eller høfthi, der er en afledning af hoved.