Bjerndrup Skolevej 9


Bjerndrup Skolevej 9. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Bjerndrup Skole. Fotograf: Christiansfeld Arkiv.

Intro

Bjerndrup gammel skole hvornår den første skole er fra ved vi ikke, men den blev nedlagt i 1959. Ejendommen er privat bolig.

Først i 1803 får vi mere hviden om skolen, idet amt manden og provsten i Haderslev sender et forslag om skole i Bjerndrup til myndighederne i Slesvig.Forslaget godkendes og der opføres en ny skole. Skolen skulle dække Bjerndrup og Kolstrup. de første 2 lører var ikke uddannet først i 1826 bliver M. M. Lauritzen ansat so uddannet.Efter genforeningen bliver Lauritz Nielsen ansat, og er der indtil 1953 da han gå på pension. I 1959 nedlægges skole og eleverne flyttes til Stepping Der er privat bolig der idag.

Jeppe Brodersen og Mads madsen var ikke seminariseuddannet. M.M. Lauritzen 1826 Johannes Rathenborg var lærer fra 1841 til 1871 Peter S. Ravn 1884-1914 Laurids Nielsen 1920-1953

Christiansfeld Lokal historiske arkiv.