Bjerndrup (Løgumkloster)

Intro

”Den færdigstrikkede Landsby” Bjerndrup er en landsby med en række husmandsbrug, der blev opført i 1930erne.

I 1930 blev opførelsen af ”Den færdigstrikkede Landsby” Bjerndrup påbegyndt. Der var tale om opførelsen af en helt ny landsby med en række husmandsbrug.

Jorden var udstykket fra en af egnens store gårde og overtaget af Statens Jordlovsudvalg. Store dele af jorden var meget fugtig og havde karakter af enge. Derfor måtte man gennemføre et omfattende afvandingsarbejde og dræning af jorden, før man kunne begynde at drive landbrug.

Efter få år lå der 34 nye husmandsbrug i byen. Alt udgjorde en helhed, og der var tale om en ren mønsterby. Byen rummede lige fra begyndelsen en skole, en købmand, en smed og en idrætsforening m.m. Derfor kaldtes Bjerndrup ”Den færdigstrikkede Landsby”.

Litteratur:
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997