Bjerlev Hedevej 21, Hvejsel


Larsine Damkjær g. Frederiksen og Anne Roed. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr.: 10a Ejerlav: Bjerlev Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Thygeson af Mattrup solgte gården til rytteren Jens Jensen 7. april 1792 for 530 Rd.

I skødet fra 1792 betegnes gården: "den Gaard udi Bierlef Bye, som unge Hans Jensen forhen under Stougaards Gods havde i Fæste (da det var hans Faders forrige Fæstegaard)".

Ejere/beboere:
? Hans Jensen, fæster
1792 Jens Jensen, søn af forrige beboer (Rytter)
1839 Hans Andersen (fra Knude)
1884 Lars Chr. Pedersen Lærke, svigersøn til forrige ejer
1899 Jens Moesgaard Damkjær, svigersøn til forrige ejer
? Aage Frederiksen, svigersøn til forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Hans Jensen g.m. ? Deres børn: Jens Jensen

1792 Jens Jensen g.m. Anna Thomasdatter

1839 Hans Andersen g.m. Birthe Marie Andersdatter. Deres børn:

1884 Lars Chr. Pedersen Lærke (Lerke) g.m. ? Deres børn: Hansmine Lærke Pedersen, Ane
Petra Elisabeth Lærke Pedersen.

1899 Jens Moesgaard Damkjær g.m. Ane Petra Elisabeth Lærke Pedersen. Deres børn:
Sofrida og Larsine

? Aage Frederiksen g.m. Larsine Damkjær (f. 23.7.1900). Deres børn: Rita (f.
2.11.1924)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949