Bjerlev Hedevej 20, Hvejsel, Hedegård


Bjerlev Hedegård o. 1875. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Hedegård, Bjerlev Hedevej 20, e. 1972. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Bjerlev Hedevej 20 under renovering i 1972. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr.: 15 a Ejerlav: Bjerlev By Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Ifølge et skøde af 11. juni 1792 blev Hans Jensen, som den første, ejer af gården efter Thyge Thygesen af Stamhuset Mattrup

Ifølge et skøde af 11. juni 1792 bliver Hans Jensen, som den første, ejer af gården efter Thyge Thygesen af Stamhuset Mattrup.

Hans Jensen bliver i skødet benævnt som ”forrige fæster af Hedegaard under Stougårds Gods”. Købesummen var på 570 Rd.

I folketællingen af 1787 er opført to med navnet Hans Jensen og det antages, at det er nr. 16 på listen: Hans Jensen, 52, Enkemand, Bonde og Husmand, der er gårdens første ejer.

Samme år (1787 el. 1792) bliver Else Hansdatter, Bjerlev, gift med Jacob Iversen fra Dørken i Thyregod sogn og det antages, at det er Hans Jensens datter og svigersøn. De får herefter gården overdraget.

Med det gamle hartkorn får Jacob Iversen i 1802 bygningerne brandforsikret for 650 Rd. og i 1811 for 1.200 Rd. Stuehuset, der ligger mod nord, har 7 fag til beboelse og 2 fag til kostald. Det har klinede vægge og tag af lyng og strå. De to andre huse svarer dertil.

Jacob Iversen dør i 1845 og står i kirkebogen anført som enkemand på aftægt hos sønnen Iver Jacobsen, Bjerlev, og født i Thyregod sogn, hvor faderen - Iver Olsen - var gårdmand. Dødsårsagen angives som alderdom og alderen 84 år.

Iver Jacobsen indgår en såkaldt stillingskontrakt med ungkarl Christian Jensen, Tørring, hvor Christian Jensen skal indskrives som stedfortræder for Iver Jacobsens søn Jacob Iversen på sessionen i Kolding 1857.

Gården forbliver i slægtens eje til 1943.

Bjerlev Vestergård, Ådalvej 9, ejer og driver nu det meste af jorden

Ejere/beboere:
1792 Gl. Hans Jensen, fæster og nu ejer. Skøde af 11. juni 1792 (Hk. 4-2-0-0)
1792-1836 Jacob Iversen, svigersøn til forrige ejer. Fra Dørken, Thyregod sogn.
1836-1867 Iver Jacobsen, søn af forrige ejer. Skøde af 13. Juni 1836 (Hk. 3-3-1-2½). Købesum 800 Rd. sølv. Broderen NCJ får 800Rd. efter sin far ved Ivers overtagelse af gården
1867-1892 Jacob Iversen, søn af forrige ejer. Aftægtskontrakt – i ”Huskeblad” anført købesum 2700 Rd.
1892-1943 Hans Jacob Iversen og Iver Jacob Iversen (Hk 3-6-0-3/4), sønner af forrige ejer. Har fra 1892 fælles skøde, Iver Jacob Iversen får naboejendommen, matr.nr 26a, Bjerlev (Bjerlev Hedevej 16). Senere har Hans Jacob Iversen skøde alene.
1943-o. 1953 Eiler Kjeldsen
o. 1953-1963 Pedersen
1965-1986 Jørgen Mikkelsen
1986- Erik Christensen. Nu fritidsbrug

Slægtsoplysninger:
1792 Hans Jensen f. 1735? død 1806. G.M.?. Ders barn: Else Hansdatter f. 1773

1792 Jacob Iversen f. 1762, død 1845. Fra Dørken, Thyregod sogn, s.a. Iver Olsen. G.m. i 1787 el. 1792 Else Hansdatter. Deres børn: Hans Jacobsen (1799) Kom til Ølholm; Jens Peder Jacobsen (1806-1845) gdr. i Sdr. Kollemorten; Marie Kirstine Jacobsdatter (d.o. 1845) g.m. Thomas Jensen, Ildved, senere med ? Sørensen, Fousing; Iver Jacobsen (1807-1864); Niels Christian Jacobsen (1814); Kirsten Marie Jacobsdatter g.m. Niels Sørensen Lund, skoleholder i Boring (deres børn:
Zidsel Marie f. 1828; Søren f. 1829)

1836 Iver Jacobsen f. 1807 d. 1864. G.m. Mette Jespersdatter fra Sillesthoved. Ders børn: Jacob Iversen; Karen gift med Thomas Rasmussen gdr. i Hvejsel (søn af sognefoged ? Sørensen. En datter Johanne g.m. Niels Peter Nielsen, Børkop); Else Marie g.m. gdr. Knud Therkelsen, Knudevej 7, Knude.

1867 Jacob Iversen g.m. ? Deres børn: Iver Jacob Iversen; Hans Jacob Iversen

1892 Iver Jacob Iversen og Hans Jacob Iversen

1943 Eiler Kjeldsen

1953 Pedersen

1963 Jørgen Mikkelsen g.m. Tove Mikkelsen

1986 Erik Christensen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949