Bjerlev Hedevej 19, Hvejsel, (Møllegård)

Intro

Matr.nr.: 11a Ejerlev: Bjerlev Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang ”Anders Smed” kom til Møllegården fra Kollemorten, og smedehåndværket fortsattes hér i tre generationer med de ansete Bjerlev ”Hjøller” (leer) som speciale.

Smedjen har ligget forskellige steder på grunden. Af brandforsikringspapirerne fra 1805, ses at der var et smedehus nord for gården på 4 fag, 9½ alen bredt, af egebindingsværk, murede vægge og med tegltag. Smedien indeholdt 2 bælge, 2 ambolte og øvrige smederedskaber.
Gården blev undertiden kaldt Sognefogedgården da ejerne fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet har bestridt sognefogedhvervet.

Ejere/beboere:
? Anders Matisen
1822- Mathias Andersen søn af forrige ejer
? Anders Mathiasen søn af forrige ejer
? Mathias Andersen søn af forrige ejer
?-1949-? Anders Mathiassen Andersen søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Anders Matisen kaldet Anders Smed g.m. Nævnt i Folketællingen 1787.
Kom fra Kollemorten, og var ud af
gammel smedeslægt.
?
Børn: Mathias Andersen
1822 Mathias Andersen g.m.
?
Børn: Anders
? Anders Mathiasen g.m. Sognefoged
?
Børn: Mathias,
Hans Andersen g.m. ? Therkelsen fra Hedelund,
Knudevej 7. Ægteparret havde en
gård, "Vesterholm" i Langskov sogn.
Bosatte sig som pensionister i
Vindelev.
? Mathias Andersen g.m. Sognefoged 1889-1934
Karen
Børn: Anders Mathiassen Andersen
?-1949-? Anders Mathiassen Andersen Sognefoged

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949