Bjergenggård
Intro

Bjergenggård, matr.nr. 18b i Greve Sogn, er udstykket fra Østergård, matr.nr. 18a. Gården er nedlagt.

Historie I forbindelse med en ændret vejføring af Lillevangsvej kom Bjergenggård i vejen og blev derfor jævnet med jorden sidst i 1960'erne. Tidligere var andre arealer omkring gården udstykket og solgt som parceller.

Ejere 1. 2. 3. Evald Larsen, 1944, fg søn fg = forgænger