Bjellerup Ladegård


Bjellerup Ladegaards velholdte bygninger fra slutningen af 1800-tallet ligger i idylliske rammer med en lang allé og en stor have, der er omkranset af bevoksning.

Intro

I udkanten af Randers finder vi herregården Bjellerup Ladegaard, der tidligere var ladegård under Dronningborg slot. Selvom de nuværende bygninger blot er fra slutningen af 1800-tallet, kan Bjellerup føre sin historie helt tilbage til middelalderen, hvor gården tilhørte Mariager kloster.

''Historien om Bjellerup'' I middelalderen hørte Bjellerup under Mariager kloster, men gården overgik i 1552 til kronens eje. Den blev senere underlagt Dronningborg slot og fungerede her som ladegård. Gården lå under Dronningborg, der var et kongeligt len, som blev drevet af kongeligt udpegede lensmænd. Da Dronningborg rytterdistrikt blev oprettet i begyndelsen af 1700-tallet indgik Bjellerup som en del af dette. Rytterdistriktet blev imidlertid opløst i 1765. Jorderne blev solgt på auktion, hvor købmanden Jens Rudolfsen Bay købte tre af parcellerne og oprettede en ny gård med navnet Bjellerup. Gården skiftede derefter mellem forskellige ejere, indtil den endte hos N. Mogensen Halsund, der i 1877-1878 opførte den nuværende hovedbygning. I 1900-tallet blev Bjellerups besiddelser solgt fra, blandt andet imens gården var ejet af Randers Kommune. I dag har Bjellerup Ladegård et beskedent jordtilliggende og ejes af Anders Garder og Lene Lund. ''Markante ejere'' -1552: Mariager Kloster 1552-1661 og 1711-1765: Kronen 1765-1778: Jens Rudolfsen Bay 1875-1896: N. Mogensen Halsund 1930-1954: Randers Kommune Læs mere om Bjellerup Ladegård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/bjellerup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning er opført af N. Mogensen Hald i 1877-1878. Den grundmurede bygning består af en midterfløj i én etage med to-etagers sidefløje for hver ende. Hovedbygningen er opført på en høj kælder og har let udhængende valmtag. Byggestilen er historicistisk med klassicistisk inspiration og fremstår med hvide mure og sort tegltag. ''Omgivelser'' En allé leder op til Bjellerup Ladegaard, som ligger omgivet af en stor have og et trelænget avlsanlæg. Gården ligger i udkanten af Randers i forstaden Dronningborg, med bebyggelse mod syd og marker mod nord. ''Bygninger og gods'' -1552: Kloster gods 1552-1661: Bjellerup Ladegaard under Dronningborg len 1711-1765: Dronningborg rytterdistrikt. Bjellerup nedlægges. 1765: Bjellerup Ladegaard oprettes på ny placering 1877-1878: Nuværende hovedbygning opføres

''Fakta'' Adresse: Dronningborg Boulevard 81, 8930 Randers Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Støvring Herred, Dronningborg Sogn Ejer i 2017: Anders Garder og Lene Lund Funktion 2017: Agerbrug Størrelse 2017: Ager 23 ha, eng 1 ha, have/park 3 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bevaringsværdig med høj bevaringsværdi

''English'' On the outskirts of Randers we find the manor Bjellerup Ladegaard, which was formerly connected to the adjacent manor of Dronningborg. The well-maintained buildings are located in an idyllic setting with a long avenue and a large garden, surrounded by greenery. Although the current building is from the late 19th century, Bjellerup can trace its history back to the Middle Ages when the farm belonged to Mariager monastery.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''