Bjøvlund Plantage nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Resultatet er ukendt.

Resultatet er ukendt.

11.04.1945

HALVOR

C

Jens Lyhne: Disponent Carl Evald Andersen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 16 Pladsnr.: 224 - Pladsnavn: Bjøvlund Plantage Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 20 - D2: 200 m syd for "n" i Bjøvlund Pl Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.