Bjørnkær Voldsted


Bjørnkær Voldsted


Bjørnkær Sættet


Bjørnkær Voldsted. tårnruinen. 1933

Intro

Bjørnkær Voldsted stammer fra 1300 - tallet og er det bedst bevarede borganlæg i Odder Kommune

Bjørnkær Voldsted, der er fra 1300-tallet, ligger i Vandmose Skoven, der som navnet siger, var et naturligt vådområde, som kunne forsyne borgens voldgrav med vand. I dag kan man se de banker, som borgen har ligget på. Bankerne var adskilt af en tør voldgrav, og på den ene banke var der en 4,5 gange 6,5 meter stor munkestensbygning. I dag kan man se bygningens kælder på stedet. Hele området var omgivet af en voldgrav, og der er også fundet tegn på en ringmur, så borgen har været godt beskyttet mod fjender. I 1300-tallet befæstede stærke adelsslægter deres gårde på grund af de ustabile tider i kølvandet på Kong Valdemar Sejrs død i 1241. Hans sønner kæmpede om magten, og både stormænd og kirken udfordrede kongerne. Der blev brugt mange penge på at befæste gårde - så mange, at kongen måtte pantsætte riget for at få råd til at dække udgifterne. Det betød, at riget var i opløsning. I 1320´erne var hele riget pantsat, og frem til 1340, hvor Valdemar Atterdag kom til magten, var der ingen dansk konge. Bjørnkær blev udgravet fra 1930 til 1935 af Nationalmuseet sammen med folk fra lokalområdet. Udgravningerne viste, at der havde været et tårn og en større bygning med mure på omkring en meters tykkelse. I tårnets kælder dukkede en brønd op i det ene hjørne – og her gjorde man et sensationelt fund. I brønden fandt man en masse skår efter lerkar, alt sammen dækket af en sort grynet masse, som viste sig at være halvt brændt byg, hvede og rug. Skårene stammede fra kar, fade, låg, krukker, pander, tragter, kander, kopper og skåle og lignede ikke tidligere fund. Arkæologerne havde simpelt hen fundet, efter alle eksperters mening, et destillationssæt. Forsøg med en kopi af sættet har vist, at det kan bruges til destillering - men der er uenighed om, hvorvidt resultatet er værd at drikke! Fundet er helt enestående – det er Nordeuropas første brændevinssæt - dateret til 1300-tallet.